Dlaczego Hiszpania?

Hiszpania staje się coraz częściej kierunkiem, w którym zwracają się oczy polskich biznesmenów. Rośnie liczba firma zainteresowanych otworzeniem swojej siedziby czy filii w tym kraju. Założenie działalności w Hiszpanii nie jest może zadaniem najłatwiejszym, ale może przynieść wiele korzyści. Przede wszystkim rynek hiszpański to duży rynek zbytu, na którym mają szanse zaistnieć polskie produkty. Po drugie podobieństwo systemów prawnych i podatkowych sprawia, że przedsiębiorcy czują się na tym rynku pewniej. Po trzecie pewne współdzielone z Hiszpanami cechy, wartości i podobieństwa kulturowe sprawiają, że polskim przedsiębiorstwom łatwiej jest rozpocząć działalność w tym kraju.

 

Założenie działalności w Hiszpanii

Założenie działalności w Hiszpanii wiąże się z wizytami w urzędach. Trudno oczekiwać aby każdy urzędnik władał biegle językiem hiszpańskim. Ponadto wszystkie urzędowe pisma są także pisane w języku hiszpańskim. W tym języku musi być także prowadzona księgowość oraz rozliczana firma. Polski przedsiębiorca, jeśli chce mieć pewność, że jego księgi są dobrze prowadzone ma do wyboru dwie możliwości: może zatrudnić hiszpańskie biuro księgowe, które mu w tym wszystkim pomoże, ale wówczas nie ma pewności, że wszystko zostanie dobrze wyjaśnione, bowiem będzie to wymagało kontaktów z języku angielskim i tłumaczenia z hiszpańskiego. Drugim sposobem jest skorzystanie z usług polskiego biura, które specjalizuje się w obsłudze firm w Hiszpanii. Dzięki temu o swoich sprawa podatkowych przedsiębiorca będzie rozmawiał po polsku, a biuro będzie go reprezentowało przed urzędnikami w języku hiszpańskim. Więcej na temat pomocy biura już na początku prowadzenia działalności gospodarczej w Hiszpanii można dowiedzieć się tutaj – otwieranie działalności na rynku hiszpańskim.

 

Wybór formy prawnej

Pierwszym wyborem przed jakim stanie początkujący przedsiębiorca będzie wybór formy prawnej dla przyszłej działalności gospodarczej. Hiszpańskie prawo przewiduje nieco inne formy działalności. Są wśród nich:

  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sociedad Limitada, SL);
  • Nowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sociedad Limitada Nueva Empresa, SLNE);
  • Spółka akcyjna (Sociedad Anónima, SA);
  • Spółka komandytowa (Sociedad Comanditaria, SC);
  • Spółka jawna;
  • Jednoosobowa działalność gospodarcza;
  • Spółka pracownicza;
  • Specjalne spółki handlowe: spółka gwarancji wzajemnej, grupa zysku ekonomicznego, spółka inwestycyjna i spółdzielnia;
  • Firma polska, która myśli o otworzeniu działalności w Hiszpanii może także skorzystać z formy jaką jest przedstawicielstwo czy też oddział.

 

Podatki w Hiszpanii

Podobnie jak w Polsce także w Hiszpanii firma będzie musiała odprowadzać podatki. W tym kraju także istnieją podatki pośrednie i bezpośrednie. Do najistotniejszych z punktu widzenia firmy będzie należał przede wszystkim podatek od towarów i usług, a także podatek dochodowy. Wysokość podatków oraz sposób ich uiszczenia regulują odrębne przepisy prawa hiszpańskiego, z którymi także warto się zapoznać przed założeniem firmy w tym kraju. Mając tę wiedzę osiągnięcie sukcesu na hiszpańskim rynku będzie o wiele łatwiejsze.

Leave a comment