Globalizacja i powszechny dostęp do ogólnoświatowej sieci informatycznej jaką jest internet sprawia, że coraz więcej firm podejmuje decyzje o ekspansji na zagraniczne rynki. Wiąże się to z różnego rodzaju kwestiami księgowymi, dlatego też pojawia się na rynku coraz więcej biur rachunkowych, które oferują dodatkowe usługi związane ze wsparciem księgowym działalności zagranicznej firmy.

Wsparcie w zakładaniu firmy zagranicą

Takie wsparcie często rozpoczyna się już na etapie pomocy w założeniu firmy zagranica. Jest to nieoceniona pomoc zważywszy, że decyzja o rozpoczęciu działalności na konkretnym rynku nie pociąga za sobą znajomości szczegółowych przepisów rejestracyjnych czy języka. Nawet znajomość języka często nie jest jeszcze wystarczająco rozwinięta by przedsiębiorca był w stanie zrozumieć administracyjny żargon w innym języku. Dlatego skorzystanie z pomocy biura księgowego, którego specjaliści władają biegle danym językiem i mają znajomość przepisów prawa danego kraju, a także doświadczenie w zakładaniu różnorodnych firm na terenie tego kraju, bywa dla przedsiębiorców nieocenioną pomocą.

Księgi rachunkowe w obcym języku

Kolejną kwestia, w której pomagają wyspecjalizowane biura księgowe jest prowadzenie ksiąg rachunkowych i rozliczeń zgodny z wymogami danego kraju. Należy bowiem pamiętać, że przepisy księgowe w różnych krajach bywają różne. Dlatego np. – podatek vat w Hiszpanii może być naliczany w inny sposób w niż w Polsce. A ponadto najczęściej dany kraj wymaga by dokumenty księgowe były prowadzone w języku obowiązującym w danym kraju. Dlatego księgowy prowadzący takie księgi musi znać język tego kraju. Jeśli taki księgowy włada językiem polskim jest to dodatkowym atutem, bowiem może wyjaśnić przedsiębiorcy w jego rodzimym języku wszystkie zawiłości rachunkowe związane z przepisami danego kraju.

Podatki firm oferujących usługi i produkty przez internet

Kolejną kwestia jest prowadzenie działalności w internecie i oferowanie usług czy produktów w różnych krajach. Pojawiają się wówczas kwestie związane z tym, w którym kraju powinien być odprowadzany podatek, jaka powinna być jego wysokość, w grę wchodzi tutaj także odrębne zagadnienie jakim jest wewnątrzunijny VAT.

Transport międzynarodowy

To kolejna forma działalności międzynarodowej związana ze specyficznymi wymaganiami, na których powinno znać się biuro księgowe firmy prowadzącej tego typu działalności i kolejny powód dla którego powstają biura rachunkowe wyspecjalizowane również w tych kwestiach.

Leave a comment