Takie wypadki po prostu się zdarzają i nikt nie ma na to wpływu. Kiedy dojdzie do takiego zajścia, najczęściej najmocniej skupiamy się na swoim własnym zdrowiu i bezpieczeństwie. Później jednak dodatkowo dociera do nas, że za wypadek w pracy może się nam należeć stosowane odszkodowanie. Oczywiście, kwestią najbardziej podstawową jest to, że takie zajście musi mieć miejsce w momencie, kiedy wykonujemy swoje obowiązki służbowe. Wobec tego, jak uzyskać odszkodowanie, na co zwrócić uwagę i jak sprawę określają obowiązujące przepisy prawa?

Odszkodowanie można uzyskać, ale nie w każdej sytuacji

Należy się ono w momencie, kiedy pracownik uległ wypadkowi w czasie pracy lub też jeśli zachorował na chorobę zawodową. Pamiętajmy jednak, że odszkodowanie nie należy się w momencie, kiedy do wypadku doszło z winy pracownika w konsekwencji jego rażącego zaniedbania. Odszkodowanie nie zostanie przyznane w momencie, kiedy pracownik złamał przepisy BHP i właśnie przez to do szło do wypadku. Dodatkowo, pracownik nie ma szansy na przyznanie mu odszkodowania, jeśli podczas wypadku był on pod wpływem substancji odurzających, psychotropowych lub pod wpływem alkoholu.

Jakie są świadczenia powypadkowe?

Tak naprawdę jest ich sporo, wiele zależy od tego, do jakiego wypadku doszło i w jakim stanie jest sam pracownik. W zależności od rodzaju wypadku mógł on w różnym stopniu doznać uszczerbku na zdrowiu. Pierwszą i najbardziej podstawową rzeczą jest możliwość skorzystania z zasiłku chorobowego dla osób zatrudnionych na umowę o pracę. Jest on przyznawany w momencie, kiedy lekarz stwierdzi niezdolność danej osoby do pracy. Jeśli natomiast w konsekwencji wypadku konieczna jest rehabilitacja- można wnioskować o specjalne świadczenie rehabilitacyjne. Przyznawane jest ono w momencie, kiedy wyczerpie się zasiłek chorobowy, a osoba poszkodowana nadal nie będzie w stanie wrócić do pracy. Tym samym świadczenie to może obejmować rehabilitację, ale ogólnie można powiedzieć, że dotyczy dalszej rekonwalescencji.

Jeśli chodzi o kwestie finansowe, można też wnioskować o specjalny zasiłek wyrównawczy. Jest to dodatkowy zasiłek, który poszkodowany może otrzymać z tytułu tego, że poprzez wypadek jego wynagrodzenie uległo obniżeniu. Zawsze można też starać się o uzyskanie jednorazowego odszkodowania w przypadku, kiedy dana osoba posiadała ubezpieczenie. Dotyczy ono kwestii stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Ostatnią możliwość stanowi renta, o którą można starać się w konsekwencji niemożności powrotu do pracy. Jak widać- istnieje naprawdę wiele różnych możliwości, a co za tym idzie- osoba poszkodowana nie zostaje sama ze swoim problemem. Dobrze jest jednak odpowiednio zorientować się w temacie lub zwrócić się do kogoś, kto wskaże nam, jakie są nasze prawa i co może nam przysługiwać w danym momencie. Tym samym możemy zyskać wsparcie w życiu codziennym po wypadku i dodatkowe pieniądze w momencie, kiedy jeszcze nie jesteśmy w stanie wrócić do wykonywania swoich obowiązków.

Artykuł powstał przy współpracy z armedlaw.pl

Leave a comment