Rynek hiszpański jest rynkiem dostępnym i przyjaznym dla polskich inwestorów. Dodatkowym plusem są podobieństwa łączące oba kraje, które umożliwiają wzajemne zrozumienie i współpracę. Jednak założenie firmy w Hiszpanii wymaga starannych przygotowywań w obszarze prawnym. Jak założyć, otworzyć i prowadzić firmę w Hiszpanii?

Zasada swobody gospodarczej

W Hiszpanii obowiązuje zasada swobody gospodarczej. Oznacza to, że na założenie firmy w Hiszpanii nie trzeba mieć pozwolenia. Jest ono konieczne tylko w kilku wyjątkowych dziedzinach – radio, telewizja, transport i przemysł zbrojeniowy. Obowiązujące w Hiszpanii przepisy są bardziej skomplikowane niż w Polsce, dlatego potencjalnego przedsiębiorcę czeka na początku sporo papierkowej pracy.

Założenie firmy w Hiszpanii – pierwsze kroki

Pierwszym krokiem, jakim niesie założenie działalności w Hiszpanii w postaci spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jest otrzymanie zaświadczenia z hiszpańskiego Centralnego Rejestru Handlowego, które potwierdzi, że nazwa firmy nie jest już używana przez inną spółkę. Następnie spółka musi otworzyć rachunek bankowy i wpłacić kapitał zakładowy.

W wypadku spółki z o.o. musi zostać wpłacony cały kapitał, w wypadku spółki akcyjnej wymagane jest wpłacenie 25 proc. Kapitału. Kolejnym krokiem jest podpisanie aktu założycielskiego spółki. Odbywa się to w obecności hiszpańskiego notariusza, któremu wcześniej należy przedłożyć komplet dokumentów.

Od inwestorów zagranicznych wymagane jest zgłoszenie inwestycji do Generalnej Dyrekcji Handlu i Inwestycji w Ministerstwie Gospodarki i Finansów, a później uzyskanie tymczasowego numeru identyfikacji podatkowej, który jest niezbędny do wpisania spółki do Rejestru Handlowego.

Przyszły przedsiębiorca musi uiścić także opłatę skarbową oraz podatek od przeniesienia kapitału. W ciągu 2 miesięcy od wydania aktu założycielskiego spółki, powinien zostać złożony wniosek rejestracyjny. Po dokonaniu wpisu przedsiębiorca powinien uzyska numer NIF. Ponadto należy jeszcze dokonać odpowiednich zgłoszeń rozpoczęcia działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu.

Formy prawne spółek w Hiszpanii

Możliwości prowadzenia działalności w Hiszpanii jest wiele. Polski inwestor może zarejestrować działalność gospodarczą na zasadzie samozatrudnienia lub w formie spółki. Najczęściej jednak wybierana jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna.

Osoby fizyczne mogą prowadzić w Hiszpanii samodzielną działalność gospodarczą, która jest odpowiednikiem polskiego prywatnego przedsiębiorstwa jednoosobowego. Indywidualną działalność gospodarczą należy wtedy zarejestrować w urzędzie skarbowym. Do tego celu wymagane jest zgłoszenie w hiszpańskim odpowiedniku ZUS.

Leave a comment