Specjaliści coraz częściej podkreślają fakt, że agencje doradztwa personalnego oraz agencje zatrudnienia nadal działają zbyt mało efektywnie. Jak wiemy bowiem pośredniczą one w zatrudnianiu pomiędzy pracodawcami, a pracownikami poszukującymi pracy.

Z całą pewnością jednak profesjonalna agencja zatrudnienia powinna działać znacznie bardziej elastycznie dostosowując się do wzrastających potrzeb na rynku pracy. Pomimo, iż stopa bezrobocia w kraju jest dosyć wysoka, nadal wielu młodych absolwentów po ukończeniu studiów pozostaje bez zatrudnienia. Zdaniem ekspertów powodem takiego zjawiska jest przede wszystkim fakt, że młode osoby podejmujące decyzje o kierunku swojego kształcenia nie są świadome sytuacji już panującej na rynku pracy.

Bardzo ważne jest zatem, aby uświadamiać młode osoby jeszcze przed podjęciem kierunku kształcenia o zmieniającym się zapotrzebowaniu na specjalistów w konkretnych dziedzinach. Bardzo często bowiem okazuje się, że wielu z nich po zakończeniu edukacji pozostaje bez zatrudnienia. Mało pomocna też okazuje się być giełda pracy, która oferuje stanowiska pracy tylko i wyłącznie dla specjalistów technicznych oraz inżynierów. Nie ulega zatem wątpliwości, jak ważne jest uświadamianie młodego pokolenia o odpowiednim wyborze kierunku kształcenia już na samym początku swojej edukacji.

Leave a comment