Przed 2004 r.

Do 1989 r. Polska jako jeden z krajów socjalistycznych była zamknięta na współpracę z Zachodem. Trudno było wówczas o ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw, zresztą niewiele na rynku było prywatnych firm, bo gospodarka centralnie sterowana nie sprzyjała przedsiębiorczości. Jednak  transformacja jaką przeszedł nasz kraj w latach 90, wprowadzenie demokracji i zasad wolnego rynku, sprawiły że prywatne przedsiębiorstwa zaczęły wówczas powstawać w naszym kraju jak grzyby po deszczu. Kolejne dekady, kiedy to nowa gospodarka zaczęła krzepnąć, a wolna Amerykanka z początku lat dziewięćdziesiątych została wzięta w ryzy formalno – prawne, zweryfikowały, które firmy i przedsiębiorcy mają żyłkę biznesową i zostaną na rynku, a które muszą się z niego wycofać.

 

Wejście Polski do UE

Kolejnym krokiem milowym w rozwoju polskiej przedsiębiorczości stanowiło wejście naszego kraju do Wspólnoty Europejskiej. Traktat akcesyjny został podpisany 16 kwietnia 2003 r. w Atenach, natomiast Polska jest oficjalnie członkiem Unii Europejskiej od 2004 r. Wejście Polski do tej europejskiej struktury wiele zmieniło w krajowej przedsiębiorczości. Przede wszystkim Rzeczpospolita jako pokomunistyczny kraj, była jedną z najsłabszych gospodarek UE w związku z czym otrzymywała wysokie subwencje i dotacje na rozwój przedsiębiorczości. Przez niemal 15 lat obecności w struktura Unii, wiele polskich przedsiębiorstw skorzystało z możliwości dotacji z funduszów unijnych, co w znaczącym stopniu przyczyniło się do poprawy sytuacji gospodarczej całego kraju oraz kondycji przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Z dotacji oferowanych przez UE skorzystały także samorządy i rząd naszego kraju oraz rolnicy, co wpłynęło nie tylko na wzrost PKB, ale poprawę ogólnego poziomu życia.

 

Współczesna Polska

Gdy jakość usług i produktów rodzimych przedsiębiorstw osiągnęła a często przewyższyła poziom oferowanych przez zachodnie firmy, polscy przedsiębiorcy zaczęli rozważać możliwość eksportu swoich produktów w ramach wspólnoty, było to o tyle łatwiejsze, że traktaty unijne mówią o wolnym rynku oraz swobodzie przepływu kapitału oraz towarów i usług. Dziś nie istnieją dla polskich przedsiębiorstw granice, a wiele firm zyskuje silną pozycję na globalnym rynku. Coraz częściej Polacy decydują, że ich przedsięwzięciem gospodarczym stanie się – firma w Hiszpanii lub innym kraju europejskim. Otwierane są filie, spółki córki oraz samodzielne działalności gospodarcze z polskim kapitałem na terenie całej Europy.

Leave a comment