Strona główna » Szkolenia dla oświaty » Profilaktyka agresji i przemocy w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole

„Nie jest bowiem zła szkoła, która zmaga się z przemocą, próbuje stworzyć sposoby radzenia sobie z nią. Zła jest ta, która twierdzi, że problem jej nie dotyczy, bowiem w każdej szkole zdarzają się choćby incydentalne przykłady poniżania godności” (Gazeta Szkolna 2003). Powyższy cytat koresponduje z aktualną polityką oświatową państwa w roku szkolnym 2014/2015. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole została wskazana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako priorytet edukacyjny.

Czas trwania warsztatów:
4 godziny lekcyjne

Prowadzący:
Trenerzy Laboratorium Nowych Perspektyw

Cena:
45 zł Brutto/Os.

-

Skontaktuj się z nami

Cel i korzyści dla Uczestników szkolenia:

 

Celem warsztatów jest ugruntowanie przekonania, że nauczyciele są w stanie skutecznie przeciwdziałać zjawisku przemocy. Uczestnicy będą mieli okazję nabyć umiejętności konstruktywnego reagowania na agresywne zachowania uczniów. Zwrócimy również uwagę uczestników na rolę komunikacji jako narzędzia radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w szkole.

 

 

Program szkolenia:

 

1. Przyczyny i skutki przemocy szkolnej


2. Sposoby postępowania z agresywnymi zachowaniami uczniów


3. Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej – procedura siedmiu kroków interwencyjnych wg D. Olweusa


4. Klarowna komunikacja jako narzędzie łagodzenia agresji – 4 skuteczne techniki komunikacyjne


5. Jak minimalizować przemoc w czasie lekcji, zapewnić ład w klasie i skłonić uczniów do poprawnego zachowania?


6. Powstrzymywanie spirali agresji - znaczenie współpracy szkoły z rodzicami


7. Doskonalenie sposobów radzenia sobie z problemem przemocy (analiza przypadków)