Strona główna » O nas » Metody pracy

Metody pracy

Jako prowadzący i uczestnicy licznych szkoleń przekonaliśmy się, że najbardziej efektywnie prowadzone zajęcia mają to do siebie, że pozwalają uczestnikom nie tylko nabyć wiedzę, ale również wypróbować ją w praktyce. Naszym zdaniem testowanie alternatywnych rozwiązań i nowych ról pozwala uczestnikom warsztatów lepiej zrozumieć materiał szkoleniowy i - co ważniejsze - nabyć przyzwyczajeń, które można będzie wprowadzać później w życie.

 

Mamy głębokie przekonanie, że znaczna część czasu spędzonego na szkoleniu musi być przeznaczona na taką aktywność, która przyniesie uczestnikom jak najwięcej korzyści po opuszczeniu warsztatów. Stąd stawiamy na działanie i skuteczność. Stosujemy zatem następujące metody aktywizacji grupy:

 

* Scenki sytuacyjne
* Gry symulacyjne
* Case Studies
* Testy kompetencji
* Ćwiczenia integracyjne
* Zadania grupowe
* Warsztaty problemowe
 

Oczywiście prawidłowe korzystanie z powyższych metod jest możliwe tylko wtedy, gdy uczestnicy otrzymają odpowiednią porcję wiedzy opartej o teorię. Nasze zainteresowania są zorientowane na najnowocześniejsze osiągnięcia teoretyczne w zakresie psychologii biznesu, psychologii społecznej, komunikacji interpersonalnej oraz pracy z grupą. Dlatego wykorzystujemy najcenniejsze i najbardziej skuteczne techniki wyłuskane z koncepcji NLP, terapii poznawczo-behawioralnej czy socjoterapii w ujęciu psychodynamicznym. Doskonalimy przede wszystkim metody pracy krótkoterminowej, które pozwalają zaszczepić w uczestnikach szkoleń elementy pożądanych sposobów funkcjonowania. Skuteczność naszych metod działania weryfikujemy na bieżąco systemem diagnostycznych testów, dzięki czemu możemy wciąż - doskonaląc innych - doskonalić samych siebie.