Strona główna » Szkolenia dla oświaty » Nauczyciel coachem - umiejętności coachingowe w pracy nauczyciela

Nauczyciel coachem - umiejętności coachingowe w pracy nauczyciela

Prawdziwa nauka bardziej polega na zadawaniu odpowiednich pytań, aniżeli na dawaniu odpowiedzi - Josef Albers Według jednej z definicji coachingu, celem tej metody jest pomoc ludziom w obiektywnym ustaleniu, gdzie znajdują się w chwili obecnej (stan obecny), a gdzie chcą się znaleźć w przyszłości (stan przyszły), oraz stworzenie planu, który pozwoli im przejść z punktu A do punktu B, minimalizując wysiłki i maksymalizując przyjemności. Często w rzeczywistości szkolnej mamy do czynienia z sytuacją, gdy uczeń znajduje się w położeniu, które z jakiś powodów, go lub inne osoby nie satysfakcjonuje (np. rodziców lub nauczycieli). Gdy tradycyjne sposoby oddziaływań pedagogicznych nie zdają w jego przypadku rezultatu. Wtedy dobrym rozwiązaniem może być skorzystanie z postawy coachingowej, by uczeń wziął więcej odpowiedzialności za samego siebie i uwierzył, że może zmienić sytuację, w której się znajduje.

Czas trwania warsztatów:
4 godziny lekcyjne

Prowadzący:
Trenerzy Laboratorium Nowych Perspektyw

Cena:
45 zł Brutto/Os.

-

Skontaktuj się z nami

Cel i korzyści dla Uczestników szkolenia:

Polska szkoła zmienia się równie szybko jak świat w kontekście, którego fukncjonuje. Metody pracy pedagogicznej, które sprawdzały się jeszcze kilkanaście lat temu w wielu przypadkach nie działają lub efekt ich działań jest daleki od oczekiwań nauczyciela.

Wychodzimy z założenia, że nie ma modeli idealnych, cudownych recept, których nauczenie się i wdrożenie sprawi, że z dnia na dzień problemy w polskiej szkole zostaną rozwiązane.
Wiemy natomiast z doświadczenia, że są narzędzia, które znacząco mogą ułatwić nauczycielom pracę uczniami. Konkretnym przykładem takiego narzędzia jest coaching, który jest całą filozofią budowania efektywnej i opartej na zdrowych fundamentach relacji z innymi ludźmi.
Każdego roku w Polsce kilka tysięcy osób kończy szkoły coachingu i uczy się nowego zawodu coacha. Nasze szkolenie nie rości sobie pretensji do przedstawienia całej złożoności zjawiska coachingu.
Proponujemy coś innego. Uczestnicy warsztatów nauczą się podejścia coachingowego, opanują jeden model coachingu oraz przećwiczą go w praktyce, aby móc już na drugi dzień po warsztatach stosować coaching jako metodę do pracy z uczniami.

 

 

 

Realne korzyści z rozmowy coachingowej mogą wynieść uczniowie, którzy osiągneli pewien poziom dojrzałości poznawczo-emocjonalnej (coaching warto stosować w stosunku do uczniów, którzy mają 11-12 lat lub są starsi) Program szkolenia:

1. Harmonia czy roźdźwięk? Cele nauczycieli i cele uczniów w dzisiejszej szkole

 

2. Doradzanie, dawanie rozwiązań, naprowadzenia, psychoterapia, czyli o tym, czym jest, a czym na pewno nie jest coaching

 

3. Zalety i ograniczenia coachingu jako metody pracy z uczniami

 

4. Najważniejszym narzędziem w pracy nauczyciela jest on sam – kluczowe umiejętności niezbędne w podejściu coachingowym

 

5. Model GROW – mocne efekty w prostej formie

 

6. Case study - ćwiczenie zachowań coachingowych

 

7. Trening umiejętności w kontekście własnej praktyki nauczycielskiej