Strona główna » Szkolenia dla oświaty » Lęk ucznia przed sytuacją szkolną

Lęk ucznia przed sytuacją szkolną

Każdy człowiek w mniejszym lub większym stopniu odczuwa lęk przed swym otoczeniem społecznym - A. Kępiński. Szkoła, dając szansę rozwoju, stawia zarazem swoich uczniów w wielu sytuacjach, które ze swej natury mogą budzić niepokój, wywoływać stres i lęk. Uczniowie dzięki konfrontowaniu się z tego typu sytuacjami, przy umiejętnym wsparciu nauczycieli, mają szansę zdobyć poczucie sprawstwa i kompetencji w radzeniu sobie z wyzwaniami i pokonywaniu przeciwności.

Czas trwania warsztatów:
4 godziny szkolne

Prowadzący:
Trenerzy Laboratorium Nowych Perspektyw

Cena:
45 zł Brutto/Os.

-

Skontaktuj się z nami

Cele korzyści dla Uczestników szkolenia:

 

Praktycznie każdy nauczyciel ma do czynienia z uczniami zmagającymi się z różnymi odmianami lęku szkolnego. Zjawisko lęku jest sytuacją emocjonalnie trudną nie tylko dla samego ucznia, ale również stanowi wyzwanie dla jego nauczyciela. Szkolenie jest adresowane do nauczycieli zainteresowanych rozwojem umiejętności szerszego rozumienia zjawiska lęków szkolnych, wspierania oraz wywierania pozytywnego wpływu na uczniów przeżywających stres związany z sytuacją edukacyjną.

 

Program szkolenia:

 

1. Psychologiczne ujęcie lęku szkolnego


2. Osobowościowe i środowiskowe podłoże lęków szkolnych


3. Kim jest a kim nie jest uczeń, który się boi


4. Co się kryje pod lękiem - typy uczniów zmagających się z lękiem


5. Lęk szkolny a Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć


6. Jak nauczyciel może wzmacniać ucznia, aby ułatwić mu radzenie sobie z lękiem szkolnym


7. W jaki sposób rozmawiać z uczniem lękowym, jego rodzicami i rówieśnikami