Szkolenia dla oświaty

Jak zachować porządek w klasie korzystając ze sprawdzonych technik komunikacji

Umiejętność skupiania uwagi uczniów jest sztuką, którą nauczyciele często wypracowują przez lata doświadczeń zawodowych. Szkolenie, które Państwu proponujemy ma na celu zaprezentowanie sprawdzonych technik zarządzania uwagą uczniów w taki sposób, aby nie utrudniali oni procesu dydaktycznego, a wręcz przeciwnie - aktywnie w nim uczestniczyli, poprawiając atmosferę, która sprzyja nauce. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest umiejętne stosowanie narzędzi komunikacyjnych w kontaktach z klasą. Uczestnicy szkolenia poznają efektywne wzorce komunikacyjne, które przyczynią się do poprawy komfortu pracy, umożliwią utrzymanie porządku i spokoju na lekcjach oraz poprawią efektywność przekazywania wiedzy. Motto szkolenia: „Zachowanie istoty ludzkiej jest czasami formą obrony, sposobem uzasadnienia własnych motywów i myśli, tak jak język bywa sposobem ukrywania myśli i udaremniania komunikacji.” A. Maslow.

Referencje

Metody pracy

 

...i pozostałe organizacje oraz wiele placówek oświatowych - zobacz szczegóły

Mamy głębokie przekonanie, że znaczna część spędzonego czasu na szkoleniu musi być przeznaczona na taką aktywność, która przyniesie uczestnikom jak najwięcej korzyści po opuszczeniu warsztatów. Stąd stawiamy na działanie i skuteczność. Stosujemy zatem następujące metody aktywizacji grupy:

Testy kompetencji
Scenki sytuacyjne
Ćwiczenia integracyjne
Gry symulacyjne
Zadania grupowe
Case Studies
Warsztaty problemowe
Mini wykłady

Poznaj nasze metody pracy »